-, Asyrafunnisa, & Andi Tenri Abeng. " PERAN PASANG RI KAJANG DALAM KEBUDAYAAN MASYARAKAT KAJANG, KABUPATEN BULUKUMBA (Studi Etnografi)." Ecosystem [Online], 19.1 (2019): 54-60. Web. 10 Jul. 2020